HOME

Waar WIJ Lansingerland voor staat

WIJ Lansingerland is opgericht in 2013 en is daarmee de jongste lokale politieke partij in Lansingerland en na de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn WIJ met 7 zetels de grootste politieke partij in Lansingerland.
(Bij onze eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 behaalden WIJ 2 zetels in de gemeenteraad. Na de verkiezingen van 2018 stegen we naar 3 zetels).
Eind mei 2022 zijn de coalitie onderhandelingen tussen WIJ Lansingerland, Leefbaar3B, D66 en de ChristenUnie succesvol afgerond. Op 2 juni 2022 is het nieuwe college geïnstalleerd met Leon Hoek als wethouder namens WIJ Lansingerland.

Per 1 december 2023 zijn de vertegenwoordigers van WIJ Lansingerland in gemeenteraad:
• Jan Jumelet
• Jan Alsemgeest
• Mark Bik
• Bianca Boonstra
• Ton Jansen
• Abdel Afalah

Naast deze 6 raadsleden zijn er nog 1 duo-raadslid (Paul Zantman) binnen de raadscommissies actief.
We leveren onze bijdrage aan de Raads- en Commissievergaderingen waarbij WIJ ons hard maken voor de 7 speerpunten uit ons programma: Ruimte voor Jongeren, Financieel Verstandig, Levendige Dorpen, Nu Verduurzamen, Samen Leven, Bereikbaar en Mobiel en Bouwen om te Wonen.

WIJ Lansingerland wil graag met u de dialoog aangaan om te weten wat er bij de bewoners en ondernemers van Lansingerland speelt, zodat we op een positieve wijze de zaken aan kunnen pakken waardoor we trots kunnen blijven op onze fantastische gemeente.
We zullen u op een open en heldere manier benaderen om met u als bewoner en/of ondernemer van gedachten te wisselen.

De vergaderingen in het gemeentehuis zijn openbaar en we nodigen u van harte uit om ons daar te bezoeken en te ontmoeten voor een gesprek voor of na de raads-/commissievergaderingen. Het schema voor de vergaderingen kunt u vinden op de website van de gemeente ( www.lansingerland.nl ).

Wilt u contact met een van onze raadsleden dan kunt u een mail sturen naar info@wijlansingerland.nl of het contact formulier op deze site invullen

Hieronder vindt u het DNA van WIJ en ons partijprogramma. Het partijprogramma bestaat voor de periode 2022-2026 uit 7 speerpunten. Op elk item kunt u doorklikken voor meer details.

  • Lokale politieke partij.
  • Levendige partij met gevoel voor humor.
  • Positief kritisch vooruit.
  • Zoek de overeenkomsten en onderstreep niet de verschillen.
  • Out-of-the-box.
  • Vraag altijd: Wat lossen we nu op ?
  • WIJ = Samenwerken.
  • Voor iedereen.
  • Algemeen belang vóór persoonlijk belang.

Het partij programma van WIJ Lansingerland

Onze 7 speerpunten

 • Onze gemeente heeft veel jonge inwoners en dat is mooi! Juist ook voor hen is Lansingerland een mooie gemeente om in op te groeien, wonen en werken.

  WIJ willen:

  • Betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren.
  • Spelen, bouwen en ontdekken stimuleren door goede speelplaatsen in de wijk en in de natuur..
  • Verenigingen ondersteunen omdat vorming niet alleen thuis of op school gebeurt maar ook in verenigingen.
  • Jongeren inspireren om vrijwilligerswerk te doen.
  • Sporten voor elk kind bereikbaar maken.
  • Laagdrempelige zorg in jeugd- en jongerenwerk.
  • Bereikbare zorg voor jongeren en gezinsondersteuning.
  • Middelbare scholen met goede aansluiting op de lokale ondernemingen.
  • Jongeren de ruimte geven om met elkaar te kunnen hangen en chillen, het hoort er gewoon bij..
  • Jongerenwerkers nog ruimer inzetten voor begeleiding en vroege contact in de buurt, in plaats van boa’s.
 • De gemeentelijke financiën zijn, door grote inzet van WIJ, nu in balans. Dit moet zo blijven. WIJ denken dat het besturen van Lansingerland nog beter kan. Het doel is een gezonde gemeente door te geven aan de volgende generatie.

  WIJ willen:

  • De schuldenlast van de gemeente niet onnodig op laten lopen.
  • De Eneco gelden verstandig investeren, zoals in sociale woningbouw en verduurzaming.
  • Financiële rapportages die voor burgers begrijpelijk en toegankelijk zijn.
  • Slagvaardig en betrouwbaar gemeentebestuur.
  • Een coalitieakkoord op hoofdlijnen met ruimte voor flexibiliteit in een continu veranderende wereld.
  • Een efficiënte en toegankelijke gemeentelijke dienstverlening. Tevreden inwoners en gewaardeerde ambtenaren.
 • Lansingerland bestaat uit drie levendige dorpskernen waar mensen zich thuis en veilig moeten voelen.

  WIJ willen:

  • Drie levendige dorpskernen waar het prettig verblijven en winkelen is.
  • Straten, stoepen en groenperken die netjes en goed onderhouden worden.
  • Veel groen, ontspannings- en speelgelegenheden voor alle leeftijden.
  • Straten zo inrichten dat er niet hard gereden kan worden.
  • Behoud en uitbreiding van de groen-, natuur- en recreatiegebieden.
  • Minder geluidsoverlast (HSL, N209, Rijksweg A16/A13, Rotterdam-The Hague Airport).
  • Politie, jongerenwerkers en boa’s die goed bereikbaar zijn; preventie als belangrijkste taak.
  • Stimulerend beleid voor het organiseren van activiteiten en evenementen in de gemeente.
  • Een gemeente die proactief nieuwe plannen met bewoners bespreekt en openstaat voor ideeën.
  • Voldoende en passende plekken voor dieren.
 • In Lansingerland dragen wij bij aan de verduurzaming van onze leefomgeving.

  WIJ willen:

  • Groene en duurzame nieuwbouwwijken.
  • Perken en groenstroken met ruime natuurlijke variatie van bloemen en struiken voor insecten en vogels.
  • Verduurzaming van bestaande woningen, met verstand, stimuleren.
  • Initiatieven voor lokale energieopwekking ondersteunen, bijvoorbeeld zonnepanelen en geothermie.
  • Het landelijk gestelde doel van maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2025 behalen.
  • De glastuinbouw koesteren en faciliteren bij innovaties en vernieuwing, onder andere in de energietransitie.
  • Kleinschalige agrarische initiatieven voor lokaal verbouwen van gewassen en houden van dieren ondersteunen.
 • Lansingerland is een samenleving van ca. 62.000 inwoners waarbij iedereen mee mag doen en welkom is. WIJ willen deze onderlinge verbinding vergroten en versterken waarbij de gemeente een actieve rol heeft.

  WIJ willen:

  • Betrokkenheid en inspraak van inwoners op belangrijke vraagstukken goed organiseren.
  • Actieve aanpak om met elkaar de wijk schoon en veilig te houden.
  • Vrijwilligerswerk blijven stimuleren en ondersteunen bijvoorbeeld via het vrijwilligers informatie punt (VIP).
  • Verdere uitbouw van het mantelzorg-compliment en de vrijwilligersprijs.
  • Initiatieven van inwoners met 150 handtekeningen altijd in de gemeenteraad laten behandelen.
 • WIJ streven naar goede bereikbaarheid binnen de gemeente en goed aansluitingen met de randstad. Het gebruik van openbaar vervoer en fiets willen WIJ stimuleren..

  WIJ willen:

  • Goede en doorgaande fietspaden tussen de dorpskernen.
  • Vooraf goed nadenken over de ontsluiting van nieuwbouwwijken.
  • Een eenduidig parkeerbeleid langs de Randstadrail.
  • Voldoende gratis parkeergelegenheid voor de auto en de fiets in de dorpskernen.
  • Passend beleid voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s.
  • Behoud en uitbreiding van de 3B-bus service.
  • Overlast van leenscooters tegengaan door het aanwijzen van duidelijke parkeervakken.
 • Iedereen in Lansingerland moet een passende woning kunnen vinden. Er moeten snel specifieke huur- en koopwoningen beschikbaar komen in Lansingerland.

  WIJ willen:

  • Woningbouwlocaties versneld ontwikkelen met een groot aanbod voor jongeren en ouderen.
  • Aanbod van huizen en appartementen bestemd voor jongeren behouden en uitbreiden.
  • De doorstroom van ouderen naar passende woningen bevorderen.
  • Woningen voor de doelgroepen behouden bijvoorbeeld door een anti-speculatiebeding.
  • Bleizo-West als woonlocatie ontwikkelen, hierin zien we een unieke kans.
  • Een passend aanbod van flex-woningen voor acute tijdelijke huisvesting.
  • Zorgdragen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten in samenspraak met het bedrijfsleven.
  • Alternatieve woonvormen de ruimte geven.
  • Een gemeente die proactief nieuwe plannen met bewoners bespreekt en openstaat voor ideeën

Laatste nieuws

Hieronder vindt u de laatste berichtgevingen rond onze partij en rond zaken die betrekking hebben op de gemeente Lansingerland.